• Phòng Kinh Doanh

    0978.499.899
  • Tư vấn 24/7

    phongkdhungthinh@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Sài Gòn Mia Tháng 02-2018

Cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Sài Gòn Mia tháng 02-2018: Đã cất nóc block Southern, hoàn thành thi công tường bao căn hộ block Southern, tô tường căn hộ tầng 6 – 12 block Souther, đã cất nóc block Central,  thi công tường bao căn hộ tầng 2 – 23 block Central, tô tường căn hộ tầng 10 – 17 block Central, đã cất nóc block Northern,  hoàn thành thi công tường bao căn hộ block Northern, tô tường căn hộ tầng 6 – 11 block Northern.

 

Hình ảnh lễ cất nóc dự án SaigonMia

Đã cất nóc block Southern

 Đã cất nóc block Southern

 Hoàn thành thi công tường bao căn hộ block Southern

Tô tường căn hộ tầng 6 – 12 block Souther

Đã cất nóc block Central

Đã cất nóc block Central

 Thi công tường bao căn hộ tầng 2 – 23 block Central

 Tô tường căn hộ tầng 10 – 17 block Central

 Đã cất nóc block Northern

 Đã cất nóc block Northern

 Hoàn thành thi công tường bao căn hộ block Northern

Tô tường căn hộ tầng 6 – 11 block Northern

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

Đối tác
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Ngân hàng

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Tư vấn miễn phí0978.499.899