• Phòng Kinh Doanh

    0978.499.899
  • Tư vấn 24/7

    phongkdhungthinh@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Sài Gòn Mia Tháng 03-2018

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SÀI GÒN MIA THÁNG 03-2018: Tô tường căn hộ tầng 6 – 12 block Southern, Tô tường hành lang căn hộ tầng 5 – 20 block Southern, Thi công xây tường bao căn hộ tầng 24 block Central, Tiếp tục tô tường căn hộ tầng 10 – 17 block Central, tô tường căn hộ tầng 6 – 11 block Northern

 

Hình ảnh tổng thể block Southern

Tiếp tục tô tường căn hộ tầng 6 – 12 block Southern

Tô tường hành lang căn hộ tầng 5 – 20 block Southern

Hình ảnh tổng thể block Central

Thi công xây tường bao căn hộ tầng 24 block Central

Tiếp tục tô tường căn hộ tầng 10 – 17 block Central

Hình ảnh tổng thể block Northern

Tiếp tục tô tường căn hộ tầng 6 – 11 block Northern

 

 

 

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

Đối tác
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Ngân hàng

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Tư vấn miễn phí0978.499.899