• Phòng Kinh Doanh

    0978.499.899
  • Tư vấn 24/7

    phongkdhungthinh@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Sài Gòn Mia Tháng 12-2017

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SÀI GÒN MIA THÁNG 12-2017: Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng thượng – block Southern, hoàn thành đổ bê tông sàn tầng thượng – block Southern, xây tường bao căn hộ tầng 8 – block Southern, thi công cốp pha sàn tầng 21 – block Central, xây tường bao căn hộ tầng 8 – block Central,  hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 20 – block Northern, thi công cột sàn tầng 21 – block Northern, xây tường bao căn hộ tầng 8 – block Northern.

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng thượng – block Southern

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng thượng – block Southern

 Xây tường bao căn hộ tầng 8 – block Southern
Thi công cốp pha sàn tầng 21 – block Central

Thi công cốp pha sàn tầng 21 – block CentralXây tường bao căn hộ tầng 8 – block Central Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 20 – block NorthernHoàn thành đổ bê tông sàn tầng 20 – block NorthernThi công cột sàn tầng 21 – block NorthernXây tường bao căn hộ tầng 8 – block Northern

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

Đối tác
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Ngân hàng

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Tư vấn miễn phí0978.499.899