• Phòng Kinh Doanh

    0978.499.899
  • Tư vấn 24/7

    phongkdhungthinh@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Sài Gòn Mia Tháng 01-2018

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ SÀI GÒN MIA THÁNG 01-2018: hoàn thành đổ bê tông sàn tầng thượng – block Southern, xây tường bao căn hộ tầng 15 – block Southern, xây tường bao căn hộ tầng 15 – block Southern, thi công cốp pha sàn tầng 23 – block Central, xây tường bao căn hộ tầng 15 – block Central, thi công cốp pha sàn tầng 21 – block Northern, xây tường bao căn hộ tầng 14 – block Northern

 

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng thượng – block Southern

Xây tường bao căn hộ tầng 15 – block Southern

Thi công cốp pha sàn tầng 23 – block Central

Thi công cốp pha sàn tầng 23 – block Central

Xây tường bao căn hộ tầng 15 – block Central

Thi công cốp pha sàn tầng 21 – block Northern

Thi công cốp pha sàn tầng 21 – block Northern

Xây tường bao căn hộ tầng 14 – block Northern

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

Đối tác
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Ngân hàng

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Tư vấn miễn phí0978.499.899