• Phòng Kinh Doanh

    0978.499.899
  • Tư vấn 24/7

    phongkdhungthinh@gmail.com

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG MOONLIGHT PARKVIEW THÁNG 11-2017

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG MOONLIGHT PARKVIEW THÁNG 11-2017: Bả sơn matit tầng 16 block A, B. Tiếp tục lắp đặt hệ thống M&E tầng 18 block A, B, Thi công khung trần thạch cao tầng 12 block A, B. Lát gạch căn hộ tầng 8 block A, B. Ốp gạch tường căn hộ tầng 8 block A, B. Bả sơn matit tầng 16 block C. Lắp đặt hệ thống M&E tầng 18 block C. Thi công khung trần thạch cao tầng 10 block C. Lát gạch căn hộ tầng 8 block C. Ốp gạch tường căn hộ tầng 6 block C

Tổng quan block A, B

Bả sơn matit tầng 16 block A, B

Tiếp tục lắp đặt hệ thống M&E tầng 18 block A, B

Thi công khung trần thạch cao tầng 12 block A, B

Lát gạch căn hộ tầng 8 block A, B

Ốp gạch tường căn hộ tầng 8 block A, B

Tổng quan block C

Bả sơn matit tầng 16 block C

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 18 block C

Thi công khung trần thạch cao tầng 10 block C

Lát gạch căn hộ tầng 8 block C

Ốp gạch tường căn hộ tầng 6 block C

Các dự án khác

Đăng ký nhận bảng giá chi tiết

Đối tác
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Ngân hàng

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Tư vấn miễn phí0978.499.899